EKOLOGICKÉ CERTIFIKÁTY

PEFCTM 

PEFC™ (PEFC/06-37-03) - Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM schemes (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) poskytuje záruku že použité drevené vlákna pochádzajú z legálne a trvalo udržateľných zdrojov a spĺňajú podmienky podľa PEFC™ (PEFC/06-37-03) Chain-Of-Custody štandardu.
Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.pefc.org/.

 

Značka FSC® (FSC C017326) bola predstavená organizáciou Forest Stewardship Council® (Rada pre hospodárenie v lesoch) a poskytuje záruku, že výrobky ktoré využívajú drevo ako základnú surovinu, pochádzajú z lesov s trvale udržateľným lesným hospodárstvom alebo spĺňajú podmienky podľa FSC® (FSC C017326) Chain of Custody.
Podrobnejšie informácie nájdete na www.fsc-info.org.

 

 

European Ecolabel je označenie pre papierenske produkty, ktoré sú vyrobené z recyklovaných vlákien a definuje kritériá týkajúce sa emisií, spotreby energie a pôvodu surového materiálu použitého v danom produkte.

Nordic Swan (Severská labuť)
 

Severská labuť je označenie pre papierenske produkty, ktoré sú vyrobené z recyklovaných vlákien a definuje kritériá týkajúce sa emisií, spotreby energie a pôvodu surového materiálu použitého v danom produkte.

 

Carbon Neutral Product
 

Pojem ”Carbon Neutral Product” označuje, že emisie sklenníkových plynov, ktoré sú spojené s výrobou daného výrobku sú kompenzované pomocou kreditov, ktoré podporujú obnoviteľné, bez-emisné projekty, ako napríklad veterné farmy, slolárne inštalácie alebo zlepšenia týkajúce sa energetickej účinnosti.

 

Blue Angel (Modrý anjel)
 

Modrý anjel je označenie pre papierenske produkty, ktoré sú vyrobené výlučne alebo vo väčšej miere z recyklovaných vlákien a definuje kritériá týkajúce sa  triedy kvality spätne získaného papiera a chemických látok.

 

Označenie Green-e identifikuje prvotriedne, certifikované a obnoviteľné energetické produkty.

 

Veterná energia
 

Označenie symbolizuje, že pri výrobe papiera bola použitá elektrická energia vyprodukovaná obnoviteľnou veternou energiou.