Testovanie potlače

Potlač sa vzťahuje na schopnosť papiera reprodukovať obrázky ostro, správne a bez posunutia atramentu.

Potlač je vzájomne prepojený výsledok rôznych faktorov súvisiacich s papierom, ktoré prispievajú k plnému využitiu potenciálu kvality papiera v procese tlače. Parametre potlače sú hlavné charakteristiky, ktoré ovplyvňujú vizuálnu kvalitu vytlačeného produktu.

Potlač nie je to isté ako kvalita tlače, pretože kvalita tlače je určovaná taktiež inými faktormi technológie tlače. Nižšie je popísané množstvo testov na kontrolu potlače.

TEST ŠKVRNITOSTI

Škvrnitosť (neostrý výtlačok) sa vzťahuje na aspekt nerovnomerného vzhľadu vytlačenej stránky. Test škvrnitosti sa vykonáva počas nepretržitej výroby papiera na testovanie vytvárania škvrnitých fliačkov. Vzorka papiera sa potlači s využitím laboratórneho tlačiarenského listu a potom je zhodnotená vizuálne pomocou objektívnych meraní so softvérom na rozpoznávanie obrázkov DOMAS. Existujú tiež iné procesy, pri ktorých sa tlačiarenský atrament aplikuje manuálne.

 

TEST ABSORBCIE

Absorbcia popisuje schopnosť papiera absorbovať oleje obsiahnuté v tlačiarenskom atramente.

Test absorbcie sa zvyčajne vykonáva s testovacím tlačiarenským zariadením od IGT alebo Prufbau. V rámci tohto testu sa vytlačí špeciálny testovací atrament na vzorku papiera, ktorá je potom stlačená spolu s nepotlačenou vzorkou papiera pod vysokým tlakom počas 30, 60 a 120 sekúnd, aby sa simulovala hmotnosť stohu papiera na spodný hárok (170 N/cm). V závislosti od úrovne absorbcie sa prebytočný atrament prenesie na nepotlačený papier. Čím viac rozpúšťadla papier absorboval, tým menej tlačiarenského atramentu sa prenesie. Po tomto teste sa zmeria množstvo atramentu preneseného v rámci určitého času. Absorbcia je dôležitá pre nepretržitú výkonnosť papiera v procese tlače.

 

RYHOVANIE A OHYBY

Za účelom získania merania zvyškového odporu lámania papiera sa simuluje tepelná záťaž v sušiacej jednotke a ďalšie spracovanie po tlači.

 

LÁMANIE NÁTERU

Je mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú lámanie náteru. Niektoré z nich súvisia so spôsobom, akým je papier vyrobený, aké je zloženie materiálu, typ a zloženie vlákien, elasticita, proces sušenia v náterovom stroji, väzba medzi surovým papierom a náterovými vrstvami.

Na druhej strane, podobne môže lámanie náteru ovplyvniť veľa rôznych faktorov v tlačiarenských a viazacích strojoch, napríklad klimatické podmienky (vlhkosť), správne ryhovanie, ktoré umožňuje roztiahnutie papiera, prehýbanie paralelne k smeru papiera a pod.

Aby sme ponúkli tlačiarni vysokú úroveň bezpečnosti produkcie v zmysle kvality papiera sa skúma lámanie náteru. Papier je potlačený 100% čiernym plným odtieňom. Potom nasleduje definované prehnutie testovacích pásov paralelne so smerom vlákien.

Následne sa zhodnotí vizuálne a pod mikroskopom väzba medzi atramentom a papierom na vonkajšom okraji ohybu. Čím je proporcia pomeru čierneho povrchu väčšia, tým je menej zlomený náter.