CLEAMEN dávkovacia pumpa 2 ml

Produkt

Slúži na presné odmeranie dávkovanej chemikálie v rozsahu 2 - 20 ml.
Dávkovacia pumpička sa naskrutkuje namiesto prepravného viečka na 1 L fľašu Cleamen.

- Otočením tlačidlá po smere hodinových ručičiek sa uzáver odomkne a je možné dávkovať potrebný počet dávok.
- Jedno stlačenie tlačidla predstavuje dávku 2 ml.