CLEAMEN 622 alkalický čistič podláh, 5kg

Produkt

Tekutý nepenivý alkalický prostriedok, ktorý je určený predovšetkým na strojné umývanie silne znečistených podláh, napríklad aj od syntetických olejov.

Môže sa používať aj na ručné dočisťovanie rôznych plôch a na pravidelnú údržbu povrchov.
Prostriedok má široké použitie a je možné ho aplikovať v rôznych oblastiach priemyslu i služieb.

Karta bezpečnostných údajov.