CLEAMEN 240 rúry, grily 1,1 kg

Produkt

Prostriedok je určený na odstraňovanie pripálenín z rúr na pečenie, grilov a digestorov, skla krbových kachlív.
Používa sa neriedený, nanáša sa pomocou rozprašovača na čistené miesto.

Je dôležité nechať prípravok so znečistením (mastnota, pripálenina) reagovať podľa intenzity znečistenia 5 až 15 minút.
Po určenej dobe pôsobenia povrch dobre niekoľkokrát umyte čistou vodou, pomocou hubky a vytrite do sucha.

Používajte dôsledne ochranné prostriedky ako gumené rukavice, okuliare, zásteru a respirátor.
Zabráňte styku s pokožkou a vdychovaniu aerosólu pri aplikácii.

Karta bezpečnostných údajov.